Kết quả tìm kiếm

  1. dichvuthuctap

    Toán Hỏi đáp

    Để xác định hướng của vectơ AH và vectơ OM, chúng ta cần vẽ một hình minh họa cho tam giác ABC và điểm M, sau đó tính toán các vectơ này. Tôi sẽ mô tả cách vẽ hình và tính toán dựa trên mô tả của bạn: Vẽ tam giác ABC tù, trong đó H là trực tâm và O là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác...
Top Bottom