Kết quả tìm kiếm

 1. 0

  Toán 11 Mn giúp mk bài này vs ạ!!!!

  Mn giúp mk bài này vs ạ!!!!
 2. 0

  Toán 11 mong mn giúp mk câu c ạ.mk cảm ơn ạ!!!

  mong mn giúp mk câu c ạ.mk cảm ơn ạ!!!
 3. 0

  Toán 12 mn giúp mk bài này vs ạ.mk cảm ơn

  mn giúp mk bài này vs ạ.mk cảm ơn
 4. 0

  Toán 11 mn giúp mình câu c vs.mk cảm ơn nhìu!!!

  mn giúp mk câu c vs.mk cảm ơn nhìu !!!!
 5. 0

  Toán 11 mn gúp mình bài này vs...

  mn gúp mình bài này vs...
 6. 0

  Toán 11 mọi người giúp em mấy bài ạ.em cảm ơn ạ!!!!!!!!!!

  MỌI NGƯỜI GIÚP EM HAI BÀI NÀY Ạ.EM CẢM ƠN!!!!!
 7. 0

  Toán 10 Cho $(C): (x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 10 $

  Mọi người giúp em bài này ạ. Em cảm ơn ạ Cho (C): (x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 10. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ bằng 4
 8. 0

  Toán 10 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  Bài 1: Cho (C): x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0 Viết phương trình tiếp tuyến của (C) a. Tại điểm có hoành độ bằng 0 b. Tiếp tuyến // d: 5x + 12y - 6 = 0 c. Tiếp tuyến vuông góc với d : 2x - y - 1 = 0 Mọi người giúp em mấy bài này với ạ. Em cảm ơn ạ!
 9. 0

  Toán 10 phương trình tiếp tuyến

  Bài 1: Cho (C): x^2+y^2-4x-4y-1=0. Viết pttt của (C) a) Tại điểm có hoành độ bằng 0 b) tt // d: 5x+12y-6=0 c) tt vuông góc d: 2x-y-1=0 Bài 3: Cho (C): (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25 Viết phương trình tiếp tuyến của (C) kẻ từ A( - 5; - 2) mọi người giúp em mấy bài này ạ.em cảm ơn ạ
Top Bottom