Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Hóa 12 giúp em với ạ

  Pha dung dịch chuẩn acid percloric bằng cách lấy 17,0 ml acid acid percloric đặc 72% (kl/kl) pha vừa đủ thành 1000 ml dung dịch acid acetic khan. Tính số ml anhydrid acetic cần thiết để phản ứng hết với lượng nước đã có trong 17 ml acid percloric đặc đã...
 2. D

  Môn học khác phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

  So sánh kĩ thuật định lượng chuẩn ngoại và kĩ thuật định lượng chuẩn nội của phương pháp HPLC. Cho ví dụ minh họa. mong mọi người giúp em ạ
 3. D

  Vật lí 12 suất điện động

  Trong quá trình hoạt động suất điện động của pin thay đổi như thế nào? Vì sao?
 4. D

  Hóa 11 Bài tập tính độ Ph

  Tìm Ph của dung dịch khi thêm 15ml dung dịch Hcl 0,1M vào 20ml dung dịch NH4OH 0,1M biết kNH3=1,7.10^-5
 5. D

  Hóa 12 Lý thuyết hoá vô cơ

  Hãy nêu bản chất nội dung và ứng dụng của phương pháp trung hoà
 6. D

  Hóa 12 tìm NH3(Hóa chuyên)

  Cái CNH3 tính theo [Ag+]=10^-8 đúng k ạ mới cả tại sao lại nhân 2 ở chỗ [Ag(NO3)2] + ạ
 7. D

  Hóa 12 tìm sự thay đổi Ph

  Nồng độ ion H+ trong dung dịch HCOOH 0,2 M giảm bao nhiêu lần sau khi thêm 0,1 mol HCOONa vào 1 lit dung dịch HCOOH 0,2 M biết Khcooh=1,8.10^-4, alphaHCOOH=1
 8. D

  Hóa 12 Mẫu NaCl đem chuẩn độ có đạt chuẩn không

  Cân 0,2620g mẫu NaCl hòa tan vào khoảng 50ml nước cất đem chuẩn độ bằng dung dịch AgNO3với chỉ thị K2CrO4đến khi xuất hiện kết tủa màu đỏ hết 13,25ml. Biết rằng khi chuẩn độ 25,00ml dd NaCl 0,1050N hết 25,64ml dd AgNO3trên với chỉ thị K2CrO4 Hãy 1. Giải thích và viết phương trình phản ứng...
 9. D

  Hóa 12 hóa phân tích

  Cân 0,2620g mẫu NaCl hòa tan vào khoảng 50ml nước cất đem chuẩn độ bằng dung dịch AgNO3với chỉ thị K2CrO4đến khi xuất hiện kết tủa màu đỏ hết 13,25ml. Biết rằng khichuẩn độ 25,00ml dd NaCl 0,1050N hết 25,64ml dd AgNO3trên với chỉ thị K2CrO4 Hãy 1. Giải thích và viết phương trình phản ứng của...
 10. D

  Hóa 12 tìm NH3(Hóa chuyên)

  e tưởng bước đầu tính [NH3] là xong rồi chứ nhỉ sao lại phải tính thêm C NH3 nữa ạ
 11. D

  Hóa 12 tìm NH3(Hóa chuyên)

  bảo toàn nồng độ dầu là ntn ạ
 12. D

  Hóa 12 tìm NH3(Hóa chuyên)

  Cần phải thêm NH3 vào dung dịch AgNO3 10^-2 M đến nồng độ cân bằng nào để giảm nồng độ AG+ tự do xuống 10^-8M. Phức của Ag+ và NH3 có logarit các hằng số bền tổng cộng lần lượt là 3,32 và 7,24
 13. D

  Hóa 12 Tìm nồng độ NH3

  dạ không có nồng độ ạ
 14. D

  Hóa 12 Tính hằng số bền tổng cộng

  dùng theo phương trình thế điện cực có được k ạ
 15. D

  Hóa 12 Tính hằng số bền tổng cộng

  liệu mình có cách giải khác mà không cần sử dụng đến delta G k ạ
 16. D

  Hóa 12 Tính hằng số bền tổng cộng

  Thế oxi hóa khử tiêu chuẩn của cặp Zn2+/Zn là -0,763 V . Thế tiêu chuẩn của cặp đó khi có dư NH3 để tạp phức [ Zn(NH3)4]^2+ là Eo'=-1 tính hằng số bền tổng cộng của phức đó
 17. D

  Hóa 12 Tìm nồng độ NH3

  Cần phải thêm NH3 vào dung dịch AgNO3 10^-2 đến nồng độ cân bằng nào để giảm nồng độ AG+ tự do xuống 10^-8M. Phức của Ag+ vfa NH3 có logarit các hằng số bền tổng cộng lần lượt là 3,32 và 7,24
Top Bottom