Kết quả tìm kiếm

 1. Linh and Duong

  Toán [Toán 8] Phân tích đa thức thành nhân tử

  a) 3x^3 - 75x = 3x( x - 5 )(x + 5 )
 2. Linh and Duong

  Toán [Toán 8] Phân tích đa thức thành nhân tử

  phân tích đa thức thành nhân tử : a) 3x^3 - 75x b)(x^2 - x)^2 + 5(x^2 - x) - 14 HELP ME :oops::oops::oops:
 3. Linh and Duong

  chào tất cả các bạn

  chào tất cả các bạn
Top Bottom