Kết quả tìm kiếm

  1. X

    Toán Giải phương trình số phức

    Giải phương trình \frac{(z+i)^{2017}}{(z-i)^{2017}} = 1
  2. X

    Vật lí [Vật Lý 12] Dao động điều hòa

    Cho lò xo có độ cứng K, gắn vào vật có khối lượng m. Hệ dc bố trí theo phương thẳng đứng. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 1 khoảng bằng $l_{o}$ Và truyền cho vật vận tốc $v_{o}$. Xác định công thức tính biên độ của vật.
Top Bottom