Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Vật lí 12 Lý 12

  Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Trong khoảng thời gian τ vật đi được quãng đường 8 cm từ vị trí biên, sau khoảng thời gian τ tiếp theo vật đi được thêm quãng đường 12 cm. Biết trong quá trình trên vật chưa đổi đổi chiều chuyển động. Biên độ dao động của vật gần nhất giá trị nào sau đây?
 2. D

  Vật lí 12 Vật lý hạt nhân

  giúp em câu này vs ạ em cảm ơn
 3. D

  Hóa 12 Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol este no

  Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol este no, mạch hở A không có chứa vòng benzen cần 200 ml dung dịch NaOH 1,5M, vậy A là A. este đơn chức. B. este hai chức. C. este 3 chức. D. este 4 chức.
 4. D

  Hóa 12 Cho hỗn hợp rắn X (dạng bột) gồm Al, Mg, Zn tác dụng với oxi dư

  Cho hỗn hợp rắn X (dạng bột) gồm Al, Mg, Zn tác dụng với oxi dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y gồm các oxit tương ứng có khối lượng tăng lên 0,64 gam. Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần tối thiểu để tác dụng vừa hết với Y là A. 0,08 lít. B. 0,80 lít. C. 0,04 lít. D. 0,40 lít.
Top Bottom