Kết quả tìm kiếm

 1. Bella Dodo

  Nhật ký Isabella’s Crystal

  Kinh văn: “Đệ tử quy, Thánh nhân huấn: Thủ hiếu đễ, thứ cẩn tín, phiếm ái chúng, nhi thân nhân, hữu dư lực, tắc học văn”. “Phép người con, Thánh nhân dạy: Hiếu đễ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn”. Tiết học trước chúng ta đã bước vào phần Kinh văn của...
 2. Bella Dodo

  Nhật ký Isabella’s Crystal

  The Sami Who Rescued The Ants Once there was a little sami who studied Buddhism with a very wise Teacher. He was a very good student. He was respectful, sincere, and obedient. He learned very quickly. The Teacher was so wise that he could foretell the future. The Teacher knew from the...
 3. Bella Dodo

  Nhật ký Isabella’s Crystal

  CHÚ TIỂU SA DI CỨU SỐNG ĐÀN KIẾN Ngày xưa có một chú tiểu Sa Di đến học Phật giáo với một vị thầy rất sáng suốt. Chú là một đứa đệ tử rất tốt. Chú rất lễ phép, thành thật và biết vâng lời. Chú học đạo rất nhanh. Thầy của chú rất sáng suốt có thể đoán biết trước được chuyện tương lai. Lần đầu...
 4. Bella Dodo

  A Di Đà Phật

  A Di Đà Phật
 5. Bella Dodo

  A Di Đà Phật

  A Di Đà Phật
 6. Bella Dodo

  A Di Đà Phật

  A Di Đà Phật
 7. Bella Dodo

  A Di Đà Phật

  A Di Đà Phật
 8. Bella Dodo

  A Di Đà Phật

  A Di Đà Phật
 9. Bella Dodo

  A Di Đà Phật Lễ Vu Lan 2023 15/07/2023 Âm Lịch 30/08/2023 Dương Lịch

  A Di Đà Phật Lễ Vu Lan 2023 15/07/2023 Âm Lịch 30/08/2023 Dương Lịch
 10. Bella Dodo

  A Di Đà Phật Vu Lan 2023 15/07/2023 Âm Lịch 30/08/2023 Dương Lịch

  A Di Đà Phật Vu Lan 2023 15/07/2023 Âm Lịch 30/08/2023 Dương Lịch
 11. Bella Dodo

  Nhật ký Isabella’s Crystal

  Các vị bằng hữu! Hiện tại lấy được một thanh sô cô la thật ngon thì người đầu tiên quý vị nghĩ đến là ai? Vừa rồi chúng ta mới nói làm người phải thành tín. Việc thứ nhất quý vị nghĩ đến ai? Trong một lần giảng nọ, tôi có được ba đáp án. Một thanh niên khoảng 30 tuổi ngồi ở hàng ghế đầu nói...
 12. Bella Dodo

  Nhật ký Isabella’s Crystal

  A Di Đà Phật - An Sĩ Toàn Thư KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI Khuyên người đừng ăn cua Người đời nghe nói đến những nỗi khổ trong địa ngục đều cho là chuyện mơ hồ, không biết rằng khi người ta luộc cua để ăn, ấy chính là cảnh tượng của đại địa ngục Phí thang [được mô tả trong kinh điển], chỉ vì...
 13. Bella Dodo

  A Di Đà Phật

  A Di Đà Phật
 14. Bella Dodo

  Tớ cảm ơn Vũ.

  Tớ cảm ơn Vũ.
 15. Bella Dodo

  Nhật ký Isabella’s Crystal

  A Di Đà Phật - An Sĩ Toàn Thư Tặng kinh cho người mừng thọ1 Huyện Côn Sơn2 có vị Thái phu nhân họ Hứa, là mẹ của quan Hàn lâm Từ Tích Dư. Bà thường ngày ăn chay, ưa thích làm việc thiện, tụng kinh lễ Phật không hề biếng trễ. Mùa đông năm Đinh Sửu thuộc niên hiệu Sùng Trinh3 là dịp mừng thọ 60...
 16. Bella Dodo

  A Di Đà Phật

  A Di Đà Phật
 17. Bella Dodo

  Vậy cậu giữ sức khỏe, chúng mình tự tạo ra hè trong từng khoảnh khắc vậy.

  Vậy cậu giữ sức khỏe, chúng mình tự tạo ra hè trong từng khoảnh khắc vậy.
 18. Bella Dodo

  A Di Đà Phật

  A Di Đà Phật
 19. Bella Dodo

  Tớ cũng ổn. Cậu sắp thi cuối kỳ đúng không? Sắp được nghỉ hè cậu nhỉ.

  Tớ cũng ổn. Cậu sắp thi cuối kỳ đúng không? Sắp được nghỉ hè cậu nhỉ.
 20. Bella Dodo

  28/03/2023

  28/03/2023
Top Bottom