Kết quả tìm kiếm

 1. Giang_17

  Toán Phương trình vô tỉ

  GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ a) x=(\sqrt{1+x}+1)(\sqrt{10+x}-4) b) x^2+2\sqrt{x^2-3x+11}=3x+4 c) \sqrt{3+x}+\sqrt{6-x}-\sqrt{(3+x)(6-x)}=3 d) \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}}+\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}=1 Mội người giúp mình với mình cần gấp .Thanks
 2. Giang_17

  Giari phương trình cô thie dau

  câu a gõ nhầm x thành c :D
 3. Giang_17

  Giari phương trình cô thie dau

  me người giúp mk giải pt vô tỉ này vc
 4. Giang_17

  Giari phương trình cô thie dau

  Giải phương trình sau: a)\sqrt{3x+4}-\sqrt{2x+1}=\sqrt{c+3} b)\sqrt{5-\sqrt{x+1+\sqrt{2x^2+1+3}}} =1 c)\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} =1 \sqrt{x-\sqrt{x-2}}+\sqrt{x+\sqrt{x-2}}=3 e)x=(\sqrt{1+x}+1)+(\sqrt{10+1}-4)
 5. Giang_17

  ahihi lêu lêu

  ahihi lêu lêu
 6. Giang_17

  ko hiểu thì thoi ai bắt hiểu đâu chớ

  ko hiểu thì thoi ai bắt hiểu đâu chớ
 7. Giang_17

  ahihi

  ahihi
 8. Giang_17

  feel] :D ml

  feel] :D ml
 9. Giang_17

  tất nhiên

  tất nhiên
 10. Giang_17

  ahihi

  ahihi
 11. Giang_17

  v~ bây h lại phải học thêm

  v~ bây h lại phải học thêm
 12. Giang_17

  cả 2 bài đấy á t tg chỉ CNX

  cả 2 bài đấy á t tg chỉ CNX
 13. Giang_17

  bài j mà dài chỉ cần phân tích nghệ thuật miêu tả cảnh mờ

  bài j mà dài chỉ cần phân tích nghệ thuật miêu tả cảnh mờ
 14. Giang_17

  v~ an péo

  v~ an péo
 15. Giang_17

  ôn rồi

  ôn rồi
 16. Giang_17

  Hóa PTHH

  Viết 3 phương trinh điều chế NaHCO3 từ NaAlO2 Mọi người giúp mình với
 17. Giang_17

  ahihi an péo kìa

  ahihi an péo kìa
 18. Giang_17

  làm đc trừ bài cuối

  làm đc trừ bài cuối
 19. Giang_17

  còn cái tên thân thương tớ gọi bạn an là an péo <3

  còn cái tên thân thương tớ gọi bạn an là an péo <3
 20. Giang_17

  cuối cùng hai mẹ con đã đc ở bên nhau sau bao năm xa cách rồi

  cuối cùng hai mẹ con đã đc ở bên nhau sau bao năm xa cách rồi
Top Bottom