Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Toán 8 Chứng minh [math]a^2 + b^2 + c^2 \leq 1 + a^2b + b^2c + c^2a[/math]

  Cho a, b, c thỏa mãn 0 \leq a, b, c \leq 1. Chứng minh a^2 + b^2 + c^2 \leq 1 + a^2b + b^2c + c^2a
 2. N

  Toán 8 Cho các số tự nhiên khác $0$ $a, b, c, d$ thỏa mãn $ab=cd$. Chứng minh rằng: $a+b+c+d$ là hợp số

  Cho các số tự nhiên khác 0 a, b, c, d thỏa mãn ab=cd Chứng minh rằng: a+b+c+d là hợp số
 3. N

  Toán 8 $\bigtriangleup ABC$ nhọn $(AC>AB)$, đường cao $BM$, $CN$ cắt nhau tại $H$, $D$ là trung điểm $BC$

  Cho \bigtriangleup ABC nhọn (AC>AB), các đường cao BM và CN cắt nhau tại H. Gọi D là trung điểm BC. Kẻ đường thẳng a đi qua A vuông góc với AD cắt BM và CN tại I và K. Chứng minh IA=AK
 4. N

  Toán 8 Chứng minh

  Cho a+b, a^2 + b^2, a^4 + b^4 là số nguyên. Chứng minh rằng 2a^2b^2, a^3 + b^3 cũng là số nguyên
 5. N

  Toán 8 Tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức

  Tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức: A = |x^2 - x + 1| + |x^2 + x - 2|
 6. N

  Toán 8 Tìm x, y biết

  5x^4 + 4(3-y)x^3 + (1-6y+y^2)x^2 + 16 = 0 Tìm x, y
 7. N

  Toán 7 Tìm các số nguyên dương x, y biết:

  \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{6xy} = \dfrac{1}{6} Tìm các số nguyên dương x, y
Top Bottom