Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Toán [Casio] Chuyên đề đại số tổng hợp

    Thread này vắng quá nên mình chia sẻ cách làm và đáp án 9 bài trên kia ;) 1) 2014^84 đồng dư (-1)^84 ( mod 13 ) nên đáp án là 1 2) * Tính chất : n! luôn có nhiều thừa số 2 hơn thừa số 5, nên n! có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 thì sẽ có bấy nhiêu thừa số 5. Mà 15! có thừa số 5 trong 5, 10, 15 nên...
Top Bottom