Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Số nguyên tố , hợp số

    a, Tích B = 38.39.40. ... . 74 có bao nhiêu thừa số 2 khi phân tích ra thùa số nguyên tố ? ( giải chi tiết và cho em hỏi đây là dạng toán gì )
Top Bottom