Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Sinh 10 Trực khuẩn uốn ván

    Trực khuẩn uốn ván có trong ruột của các loài súc vật hoặc chỗ có kim loại hen gỉ. Nó gây bệnh uốn ván gây ra các triệu chứng co thắt cơ, đau trước tiên là các cơ nhai, cơ mặt, cơ gáy và sau đó là cơ toàn thân và các vấn đề về thở.
  2. C

    TGQT Giải toán lớp 7 hình học

    Cho tam giác ABC, góc A = 640, góc B = 800. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại D. Số đo của góc là bao nhiêu? A. 70o B. 102o C. 88o D. 68o
Top Bottom