Kết quả tìm kiếm

 1. lilya

  Văn 8 Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vai trò của con vật nuôi trong gia đình

  Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vai trò của con vật nuôi trong gia đình ( văn nghị luận xã hội ) Mọi người cũng có thể viết dàn ý theo mẫu dưới đây cho mình cũng được Dàn ý gồm: Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận Thân đoạn: - Giải thích (Khái niệm): - Vai trò, Ý nghĩa: Mọi người có...
 2. lilya

  Văn 8 Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vai trò của con vật nuôi trong gia đình

  Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vai trò của con vật nuôi trong gia đình ( văn nghị luận xã hội ) Mọi người cũng có thể viết dàn ý theo mẫu dưới đây cho mình cũng được Dàn ý gồm: Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận Thân đoạn: - Giải thích (Khái niệm): - Vai trò, Ý nghĩa: Mọi người có...
 3. lilya

  Văn 8 Em cần gấp với ạ!!!!

  Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vai trò của con vật nuôi trong gia đình ( văn nghị luận xã hội ) Mọi người cũng có thể viết dàn ý theo mẫu dưới đây cho mình cũng được Dàn ý gồm: Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận Thân đoạn: - Giải thích (Khái niệm): - Vai trò, Ý nghĩa: Mọi người có...
 4. lilya

  Văn 8 Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vai trò của con vật nuôi trong gia đình

  Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vai trò của con vật nuôi trong gia đình ( văn nghị luận xã hội ) Mọi người cũng có thể viết dàn ý theo mẫu dưới đây cho mình cũng được Dàn ý gồm: Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận Thân đoạn: - Giải thích (Khái niệm): - Vai trò, Ý nghĩa: Mọi người có...
 5. lilya

  Văn 9 Dàn ý và cách làm các dạng đề nghị luận xã hội.

  Mọi người ơi giúp em đề này với!!! Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vai trò của con vật nuôi trong gia đình ( văn nghị luận xã hội ) Mọi người cũng có thể viết dàn ý theo mẫu dưới đây cho mình cũng được Dàn ý gồm: Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận Thân đoạn: - Giải thích (Khái niệm)...
 6. lilya

  Văn 8 Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vai trò của con vật nuôi trong gia đình

  Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vai trò của con vật nuôi trong gia đình ( văn nghị luận xã hội ) Mọi người cũng có thể viết dàn ý theo mẫu dưới đây cho mình cũng được Dàn ý gồm: Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận Thân đoạn: - Giải thích (Khái niệm): - Vai trò, Ý nghĩa: Mọi...
 7. lilya

  Sinh 8 Bạch cầu

  Em cần gấp đáp án với ạ, ai biết thì trả lời giùm em với!!!! CÂU HỎI: Nam chạy nhảy không cẩn thận bị ngã và gãy xương cẳng tay. Khi Nam bị thương như vậy thì các tế bào bạch cầu trong máu sẽ có những hoạt động nào để bảo vệ cơ thể?
 8. lilya

  Sinh [Sinh 8] Một số câu hỏi ôn tập Sinh học 8 (Học kì I)

  Em cần gấp câu trả lời với ạ, ai biết thì trả lời giúp em với!!! CÂU HỎI: Khi bị gãy xương cẳng tay thì các tế bào bạch cầu trong máu sẽ có những hoạt động nào để bảo vệ cơ thể?
Top Bottom