Kết quả tìm kiếm

 1. Như5303

  Vật lí định luật jun-lenxơ

  1/ Tại sao những bóng đèn o gần nguồn lại sáng hơn so với những bóng đèn o cuối nguồn 2/Tại sao ấm đun nước, đun lâu thì dây đốt nóng sẽ nóng lên còn dây dẫn thì không
 2. Như5303

  Hóa phân biệt các chất bằng thuốc thử

  phân biệt các chất sau, đựg trog lọ riêg biệt: a. các chất rắn : ca(oh)2, ba(oh)2, cu(oh)2, fe(oh)3. b. các chất khí : co2, so2, hcl, cl2 c. các chất lỏng : nacl,na2so4,na2co3 d. các chất rắn : feo, al2o3, cao,na2o
 3. Như5303

  Hóa [Lớp 9] Phân biệt các chất

  phân biệt các chất sau, đựg trog lọ riêg biệt: a. các chất rắn : ca(oh)2, ba(oh)2, cu(oh)2, fe(oh)3. b. các chất khí : co2, so2, hcl, cl2 c. các chất lỏng : nacl,na2so4,na2co3 d. các chất rắn : feo, al2o3, cao,na2o
 4. Như5303

  cho thanh kim loại tác dụng với 1 muối

  a/Có bnhiu gam cu có thể bị 0.05mol Zn đẩy ra khỏi dd cuso4. b/Nhúg 1 lá Al vào dd cuso4 sau p/ư lấy lá Al rửa sạch, thấy khối lượg dd giảm đi 1.38g. tíh m Al đã tham gia p/ư
 5. Như5303

  cho thanh kim loại tác dụng với 1 muối

  Nhúg Fe có m 50g vào 500ml dd cuso4 sau 1 thời gian m fe tăng 4%. Khối lượg cu thoát ra bnhiu. tíh nồg độ mol của dd cuso4
 6. Như5303

  cho thanh kim loại tác dụng với 1 muối

  Nhúg thanh Al nặg 3.24g vào 100ml dd cuso4 0.5M, sau 1 thời gian nhấc Al ra cô cạn dd sau phản ứng dc 6.62g hh muối khan.Biết toàn bộ Cu sih ra bám vào thanh kim loại. a/xđ khối lượng muối muỗi trog hỗn hợp b/ Tính khối lượng kim loại lúc lấy ra khỏi dd
 7. Như5303

  cho thanh kim loại tác dụng với 1 muối

  Nhúg 1 thanh Fe nặg 100g vào ddCuSO4 0.1M sau phản ứg kthuc thấy khối lượng kim loại 101.3g.Hỏi: a. Có bnhiu gam Fe tham gia phản ứng? b. Thể tích dd CuSO4 0.1M cần vừa đủ cho phản ứng trên? c. Cho 12.5 gam tinh thể CuSO4. 5 H2O vào 40g dd NaOH 15%. Tính m chất kết tủa và nồg độ % của các chất...
 8. Như5303

  cho thanh kim loại tác dụng với 1 muối

  Nhúg 1 thanh Fe nặg 100g vào ddCuSO4 0.1M sau phản ứg kthuc thấy khối lượng kim loại 101.3g.Hỏi: a. Có bnhiu gam Fe tham gia phản ứng? b. Thể tích dd CuSO4 0.1M cần vừa đủ cho phản ứng trên? c. Cho 12.5 gam tinh thể CuSO4. 5 H2O vào 40g dd NaOH 15%. Tính m chất kết tủa và nồg độ % của các chất...
 9. Như5303

  cho thanh kim loại tác dụng với 1 muối

  cho 1 lá kẽm có khối lượng 50g dd vào dd cuso4 sau phản ứng lấy lá kẽm ra rửa sạch cân được 49,82g. tính khối lượg zn tham gia phản ứng Giải dùm ạ
 10. Như5303

  cho thanh kim loại tác dụng với 1 muối

  Ngâm 1 lá đồng trong 20ml dd bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ ,làm khô và cân thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52g. Hãy xác định nồng độ mol của dd bạc nitrat đã dùng( gải thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám het vào lá đồng. Mọi người giải...
 11. Như5303

  phản ứng giữa oxit axit với dd kiềm( hóa trị2)

  Sục V lít CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 0.2M thu được 1.6g kết tủa. Tính giá trị lớn nhất của V Giải giúp ạ
Top Bottom