Kết quả tìm kiếm

 1. Phủ Thiên

  .

  .
 2. Phủ Thiên

  ye

  ye
 3. Phủ Thiên

  weo:>

  weo:>
 4. Phủ Thiên

  .

  .
 5. Phủ Thiên

  :Chuothong20:Chuothong20:Chuothong20 :Chuothong19:Chuothong19:Chuothong19...

  :Chuothong20:Chuothong20:Chuothong20 :Chuothong19:Chuothong19:Chuothong19 :Chuothong2:Chuothong2:Chuothong2 :Chuothong18:Chuothong18:Chuothong18 :Chuothong7:Chuothong7:Chuothong7 :meomun14:meomun14:meomun14
 6. Phủ Thiên

  Toán 10 công thức góc

  khi nào dùng công thức góc giữa 2 vecto khi nào dùng công thức góc giữa 2 đường thẳng
 7. Phủ Thiên

  :Tuzki57

  :Tuzki57
 8. Phủ Thiên

  Toán 9 Hình Học

  cần hình bài này .
 9. Phủ Thiên

  :Tuzki6

  :Tuzki6
 10. Phủ Thiên

  Sinh 10 tính số lần nguyên phân

  có 10 hợp tử của ruồi dấm (2n=8) nguyên phân một số lần bằng nhau . Số NST đếm được trong tất cả các tế bào con là 2560 NST đơn . Tính số lần nguyên phân của mỗi hợp tử nói trên?
 11. Phủ Thiên

  Môn học khác Kinh tế Pháp luật

  Vận dụng kiến thức đã học thực hiện tích cực , chủ động tham gia vào hoạt động của hệ thống chính trị bằng những việc làm cụ thể phù hợp
 12. Phủ Thiên

  Toán 10 bài toán vách ngăn

  hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 2 quyển sách ngữ văn , 3 quyển sách Tiếng Anh và 5 quyển sách Toán ( tất cả các quyển sách khác nhau) thành hàng ngang lên một kệ sách để hai quyển sách cùng môn thì không được sắp xếp kề nhau?
 13. Phủ Thiên

  Sử 10 hành trình phát triển và thành tựu văn minh DNÁ thời kì cổ-trung đại

  nhận xét , đánh giá Văn Minh Đông Nam Á để tiếp nhận những yếu tố văn hóa bên ngoài
 14. Phủ Thiên

  Toán 10 Xác suất

  cho mạch điện gồm 4 bóng đèn , xác suất hỏng của mỗi bóng là 0,05. tính xác suất dòng điện chạy qua mạch mạch điện thì bóng đèn sáng ( có ít nhất 1 bóng sáng )
 15. Phủ Thiên

  ýe

  ýe
 16. Phủ Thiên

  Toán 10 Tính xác suất

  gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên từ A ra 2 phần tử. Tính xác suất 2 phần tử lấy ra đều là số chẵn
 17. Phủ Thiên

  :Tuzki14

  :Tuzki14
 18. Phủ Thiên

  Toán 10 Hoán vị . Chỉnh hợp . Tổ hợp

  một nhóm gồm 4 bạn nam và 4 bạn nữ . Hỏi cỏ bao nhiêu cách xếp 8 bạn đó thành một hàng dọc sao cho đứng đầu hàng là hai bạn nam ?
 19. Phủ Thiên

  Vật lí 10 vẽ sơ đồ tư duy

  Vẽ sơ đồ tư duy học kì 1 Vật Lí 10 hoặc có thể tóm tắt khái quát về học kì 1 ( ngắn gọn );)
 20. Phủ Thiên

  :Tonton11

  :Tonton11
Top Bottom