Kết quả tìm kiếm

 1. C

  Ngoại ngữ [Lớp 10] Lớp học Tiếng Anh

  1. Which is NOT mentioned in the video as a way to be eco-friendly? A. Planting trees in the office B. Turning off the lights when leaving a room C. Recycling soda cans 2. Which item is used to be an example that choosing brand name can save money over the long term? A. Refillable pen B...
 2. C

  Ngoại ngữ [Lớp 10] Lớp học Tiếng Anh

  B. Bài tập Ex1: Use to-infintives or bare-infinitive to complete the following sentences. 1. I can't decide whether ......buy............ a ticket online or at the box office. 2. Its purpose is .....to find..............a millionaire. 3. His performance was so boring that it made me...
 3. C

  Ngoại ngữ [Lớp 10] Lớp học Tiếng Anh

  chị ơi cho em đăng kí học với ạ
 4. C

  Văn vẻ đẹp nhân cách của Tú Xương

  Em hãy nêu Vẻ đẹp nhân cách của Tú Xương qua ''thương vợ'' và ''vịnh khoa thi hương'' đề bài kiểm tra văn.bài viết số 2 của trường mình.các bạn cho mình kham khảo ý kiến và câu trả lời nha. thanks các bạn trước.
 5. C

  Ngoại ngữ [Lớp 7] Lớp học Tiếng Anh

  Test 3: I. Choose the best answer : 1. Children should ........ to bed early. a. to go b. go c. going 2. Lan ............... reading books a. are b. is c. am 3. ................ don't you come to my house? OK. Let's go a. What b. How about c. Why 4. Blindman's bluff is a...
 6. C

  Bài thơ gửi tặng diễn đàn HOCMAI

  đọc đi đọc lại đọc mãi không thôi. ....dù đọc bao nhiêu lần cũng cảm thấy hay..
 7. C

  Ngoại ngữ [Lớp 7] Lớp học Tiếng Anh

  Ex.1/ Choose the correct answer. 1. Mary's birthday is .............. March 3rd. A. at B. in C. on D. over 2. Tony ............. with us next weekend. A. won't go B. will doesn't go C. don't go D. won't goes 3. "............. will clean the kitchen?" - "Andy and Tom" A. Who B. What C. No answer...
 8. C

  Sinh [Sinh 11] Câu hỏi ôn tập

  1.nêu cấu tạo của rễ thích nghi với chức năng của nước và muối khoáng. 2.vai trò của thoát hơi nước đối với thực vật. 3.nêu động lực của dòng mạch gỗ và dòng mạch rây. 4.vai trò của nguyên tố ni tơ đối với cây trồng.nêu con đường cố định ni tơ tự do. làm giùm mk nhé.mai cô chấm điểm...
 9. C

  Ngoại ngữ [Lớp 7] Lớp học Tiếng Anh

  em là:đậu thị thu trang.(ở nghệ an).
 10. C

  Ngoại ngữ [Lớp 7] Lớp học Tiếng Anh

  anh ơi em cũng muốn học.phải làm như thế nào ạ.có được đăng kí nữa k hả anh
 11. C

  Văn làm thế nào để học thuộc thơ nhanh

  đối với mk,khi mình học thuộc.lúc đầu đọc sơ qua khoảng 2 lần để nắm rõ một ít nội dung,suôn sẻ từ ngữ.sau đó mình che đi phần sau chỉ trừ lộ ra chữ đầu của mỗi dòng để nhìn lấy gợi ý mà thuộc.đọc khoảng 3 lần...sau đó là thuộc ngay. mình thì như vậy nhưng không biết các bạn như thế nào.mong...
 12. C

  Văn Từ ghép và từ láy

  từ ghép:mặt mũi,tóc tai, râu ria. từ láy:đo đỏ,chiêm chiếp,tờ mờ,lung linh,ngốc nghếch.
 13. C

  bạn làm gì để đk HMCoin vậy.mk chẳng biết làm gì

  bạn làm gì để đk HMCoin vậy.mk chẳng biết làm gì
 14. C

  Văn bài ''thu điếu'' của Nguyễn Khuyến

  từ bài ''Thu Điếu '' cuả Nguyễn Khuyến em hãy nêu lên bức họa làng quê ở trong tác phẩm
 15. C

  Bài thơ gửi tặng diễn đàn HOCMAI

  không thể chê vào đâu đk
 16. C

  Ngoại ngữ [tiếng anh 11]

  1.are you going to celebrate your wedding anniversaries in the future ? why ( not )?
 17. C

  [Hỏi han chút] Bạn thích làm điều gì nhất khi online diễn đàn?

  em lên để hỏi bài.rồi làm các bài tập mà em biết làm,ngồi trao đổi kiến thức với các bạn tham gia trong bài đó...chắc quanh quẩn cũng chỉ có thế thôi.
 18. C

  [Hỏi han chút] Bạn đang là học sinh lớp mấy...?

  em là học sinh lớp 11
 19. C

  [Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ là gì?]

  còn 1 ngày thì ngồi tâm sự với người mk yêu thương và ôm khóc...thế thôi..mặc dù chỉ là tưởng tượng
 20. C

  [Hỏi han xíu] Trung Thu này các HOCMAI-ers muốn cắt bánh trung thu với ai ?

  làm liên hoan ăn bánh kẹo cùng các bạn ở lớp...mời cả thầy chủ nhiện luôn
Top Bottom