Kết quả tìm kiếm

 1. suongpro2k3

  Văn [ Văn 9 ] Nghị luận xã hội và nghị luận văn học

  Viết đoạn văn ngắn bày tỏ quan điểm của em về đạo đức của người trẻ hiện nay. AI GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH ĐANG CẦN GẤP :v
 2. suongpro2k3

  Toán HSG 9 CẤP HUYỆN (PRO)

  \sqrt[3]{x-2} +\sqrt{x+1} =3
 3. suongpro2k3

  Toán [TOÁN 9][HSG] Hệ thức lượng trong tam giác vuông .

  Cho hình vuông ABCD cạnh a và điểm N trên cạnh AB. Gọi E là giao điểm của tia CN cắt tia DA. Từ điểm C, ta kẻ tia Cy vuông góc với CE cắt tia AB tại F. Gọi độ dài đoạn BN bằng x. a/ Tính diện tích tứ giác ACFE theo a và x ? b/Tìm vị trí của N trên AB sao cho diện tích của tứ giác ACFE gấp 3 lần...
 4. suongpro2k3

  Toán [Violympic Toán 4] Dạng Toán số trang [HOT]

  Câu 1: Một quyển sách có 2016 trang. Hỏi cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách đó.
 5. suongpro2k3

  Hóa [Hóa 9] Phân biệt các chất

  Đề : Có 4 chất bột : Na2CO3, NaCl, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng H2O , CO2 hãy phân biệt các chất trên. Gợi ý: Chia ra làm 2 nhóm: tan và không tan trong nước . Tan là Na2CO3 ; NaCl . Không Tan BaCO3, BaSO4. Dẫn CO2 vào nhóm chất không tan nhận ra được BaCO3 và BaSO4 . Còn Na2CO3 và NaCl thì mình...
 6. suongpro2k3

  Hóa [HOT] [HOT] [Hóa 9] Bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch muối (Dễ)

  1/ Tiến hành 2 thí nghiệm sau _TN1: Cho m(g) bột Fe (dư) vào V1 (lít) dung dịch Cu(NO3)2 1M . _TN2: Cho m(g) bột Fe (dư) vào V2 (lít) dung dịch AgNO3 0,1 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở 2 thí nghiệm đều bằng nhau . So sánh V1 và V2
 7. suongpro2k3

  Hóa [Hóa 9 ] Bài tập : Kim loại tác dụng với dung dịch muối

  Thả 1 thanh Chì vào 100ml dung dịch chứa 2 muối là Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 2M sau phản ứng lấy thanh Chì ra khỏi dung dịch, làm khô thì khối lượng thanh chì bằng bao nhiu ???
 8. suongpro2k3

  Hóa [HOT] Hóa 9 ★ HSG KHÓ ★

  Cho hỗn hợp A gồm MgO, Al2O3 và R2O3 . Lấy 15,4g A cho vào ống sứ nung nóng rồi cho luồng khí H2 dư đi qua thu được hỗn hợp B (H2 và hơi nước ) và chất rắn D. Lượng hơi nước trong B hấp thụ hết bằng 15,3 g dung dich H2SO4 90% thu được dung dịch H2SO4 84,07%. Đem rắn D hòa tan trong dung dịch...
 9. suongpro2k3

  Hỏi Phần mềm giả lập điện thoại android ; ios trên máy tính

  mình định chơi liên quân mobile trên máy tính nhưng ko bik phần mềm giả lập nào tốt không bị lag ; giựt như :Bluestacks ; ko player . bạn nào có chơi rr thấy tốt chỉ mình với
 10. suongpro2k3

  Hóa [HÓA 9] CÁC BÀI TOÁN THI HSG ( KHÓ )

  Cho hỗn hợp A gồm MgO, Al2O3 và R2O3 . Lấy 15,4g A cho vào ống sứ nung nóng rồi cho luồng khí H2 dư đi qua thu được hỗn hợp B (H2 và hơi nước ) và chất rắn D. Lượng hơi nước trong B hấp thụ hết bằng 15,3 g dung dich H2SO4 90% thu được dung dịch H2SO4 84,07%. Đem...
 11. suongpro2k3

  Hóa GIẢI BÀI TẬP VỀ CO2(HOẶC SO2 ) PHẢN ỨNG VỚI KIỀM (DỄ)

  Tính CM của các chất tan trong dung dịch thu được sau mỗi thí nghiệm. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, V dung dịch thay đổi không đáng kể. a) Dẫn 448ml CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M. b) Dẫn 4,032 l SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M. c) Hòa tan hết 15g hỗn hợp X...
 12. suongpro2k3

  Hóa Hóa 9 THCS KHÁ DỄ

  hòa tan 7,4g hỗn hợp Fe và FeO bằng dung dịch Hcl dư thu được dung dịch A và 2,4 l H2 (t=20,p=1Atm). Cho dung dịch A tác dụng dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m(g) chất rắn. a) tính m b) tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu
 13. suongpro2k3

  Hóa Bài Tập bằng Phương Pháp Quy đổi ( HSG Hóa 9 khó )

  Help mình với mình đang cần gấp !!!!! :):):):):):):D:D:D:p:p:p Đốt m(g) Fe trong khí O2, sau 1 thời gian thu được 10,56 g hỗn hợp X gồm 4 chất (Fe; FeO, Fe2O3, Fe3O4). Hòa tan X trong Axit HNO3 dư thu đc 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm ( NO,NO2 có dX/H2=18). Tính m. HELP!!!
Top Bottom