Kết quả tìm kiếm

 1. anhtrucle

  English THPT VIẾT LẠI CÂU

  bạn có thể thêm her như này nhé nhma nó không ảnh hưởng nhiều đến ngữ nghĩa lắm á because of (her) being hard-working, Emma came first due to (her) being hard-working, Emma came first
 2. anhtrucle

  English THPT VIẾT LẠI CÂU

  because of being hard-working, Emma came first due to being hard-working, Emma came first
 3. anhtrucle

  Toán Toán Đại Số 8

  Cho a+b+c chia hết cho 5. C/m a^5+b^5+c^5 chia hết cho 5.
 4. anhtrucle

  Toán Toán Đại Số 8

  Cho a là số tự nhiên chia 5 dư 2. C/m B = a^6 + a^4 + 4a^2 + 4 chia hết cho 25. Cho n là số tự nhiên chia 5 dư 1. C/m B = n^8 + 3n^4 - 4 chia hết cho 100.
 5. anhtrucle

  Toán Toán Đại Số 8

  Cho a^100 + b^100 = a^101 + b^101 = a^102 + b^102. Tính giá trị của P = a^2017 + b^2017.
 6. anhtrucle

  Toán Đại số 8

  cho x^3-x=8 tính giá trị của biểu thức B=x^6-2x^4-7x^3+x^2+7x
 7. anhtrucle

  Ngoại ngữ đề tiếng anh thi 1 tiết

  Ex1: 1.would not have talked - hadn't been 2.weren't - hadn't had - hadn't been 3.didn't speak - hadn't had lived
 8. anhtrucle

  Toán Toán 8 Đại số

  Cho n là số tự nhiên chia 5 dư 1. Chứng minh B= n^8 + 3n^4 - 4 chia hết cho 100.
Top Bottom