Kết quả tìm kiếm

 1. Mai Chi_ck30 tqp

  Hình 7 khó

  Tia BE thuộc đường thẳng AC bạn nhé
 2. Mai Chi_ck30 tqp

  Hình 7 khó

  Xin lỗi bạn là góc ACB nhé
 3. Mai Chi_ck30 tqp

  Hình 7 khó

  Cho tam giác ABC, góc A lớn hơn 90 độ, đường cao AH, phân giác BE, góc BAH = 2. góc ACD, phân giác góc BAH cắt BE tại I. Gọi M là trung điểm của HI, đường thẳng qua M vuông góc với IE cắt đường thẳng qua I vuông góc với IH tại K. Chứng minh HK vuông góc với EM
 4. Mai Chi_ck30 tqp

  [HOCMAI Forum’s Figures] Câu hỏi 01

  Trả lời : 8 box lớn ạ
 5. Mai Chi_ck30 tqp

  7 điều mà một fan anime đều sẽ trải qua

  Đúng 100% luôn, khỏi cần chỉnh
 6. Mai Chi_ck30 tqp

  Toán Toán 6

  Xin lỗi các bạn x,y thuộc Z nhé
 7. Mai Chi_ck30 tqp

  Toán Toán 6

  là câu a và câu b bạn à
 8. Mai Chi_ck30 tqp

  Toán Toán 6

  Tìm x,y biết : a.\left ( x-y \right )\left ( x+y \right )\doteq 2017 b.\left ( x-y \right )\left ( x+y \right )\doteq 2018
 9. Mai Chi_ck30 tqp

  Tin 8

  Giải thích Gán P=1 Cho vòng for chạy + i=1 thì P= 1+2=3 + i=2 thì P lúc này lại có giá trị =3 nên P=3+2=5 +i=3 thì P lúc này lại có giá trị = 5 nên P=5+2=7 + I=4 Thì P lúc này có giá trị =7 nên P=7+2=9 + i=5 thì P lúc này có giá trị =9 nên P=9+2=11 Đến đây vòng for không lặp nữa nên kêt quả...
 10. Mai Chi_ck30 tqp

  Sinh [Sinh 7] Vai trò, đặc điểm động vật

  2 Vai trò của lớp bò sát : - Lợi ích: + Có ích cho nông nghiệp. + Có giá trị dược phẩm. + Làm thực phẩm. + Làm đồ mĩ nghệ. - Tác hại : + Gây độc cho người.
 11. Mai Chi_ck30 tqp

  Sinh [Sinh 7] Ôn tập

  Hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ ở thú tiến bộ hơn sự đẻ trứng ở chim, bồ câu và lưỡng cư vì: + Thai sinh không phụ thuộc vào noãn hoàng trong trứng. + Phôi phát triển trong bụng mẹ nên an toàn và điều kiện sống thích hợp để phát triển. + Con non được nuôi bằng sữa mẹ nên không phụ...
 12. Mai Chi_ck30 tqp

  Toán Toán lớp 6

  2B=2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^{2}}+...+\frac{1}{2^{99}} 2B-B=2-\frac{1}{2^{100}} \Rightarrow B=2-\frac{1}{2^{100}}
 13. Mai Chi_ck30 tqp

  Tin học 8-bài tập liên quan đến biến mảng.

  Không thể khai báo được vì giá trị đầu và giá trị cuối phải là số nguyên biết trước
 14. Mai Chi_ck30 tqp

  Tin 8

  Đáp án chính xác d,P=11
 15. Mai Chi_ck30 tqp

  Toán Chứng minh

  Vì có 11 tổng mà chỉ có thể có 10 chữ số tận cùng đều là các sô 0,1,2,...9 nên luôn tìm được 2 tổng có chữ số tận cùng giống nhau. Suy ra hiệu của chúng là một số nguyên có chữ số tận cùng bằng 0. Suy ra hiệu 2 tổng đó chia hết cho 10.(đpcm)
 16. Mai Chi_ck30 tqp

  Thảo Vân điểm cao hầy. Chúc mừng nha ^_^

  Thảo Vân điểm cao hầy. Chúc mừng nha ^_^
 17. Mai Chi_ck30 tqp

  Vừa thi xong, thấy nhẹ nhõm hơn ^_^.

  Vừa thi xong, thấy nhẹ nhõm hơn ^_^.
 18. Mai Chi_ck30 tqp

  Toán HSG 8

  1. Cho a,b,c\epsilon Z thỏa mãn : \left ( \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \right )^{2}=\frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{b^{2}}+\frac{1}{c^{2}} Chứng minh: a^{3}+b^{3}+c^{3}\vdots 3 2. Cho a,b>0 và a.b=1. Tìm GTNN của: B=\frac{a^{3}}{1+b}+ \frac{b^{3}}{1+a}
 19. Mai Chi_ck30 tqp

  Toán 8

  Cho f(x)=ax+b; g(x)=3x+10; g(f(x))=24x+9. Tính \frac{1}{b}
 20. Mai Chi_ck30 tqp

  Toán HSG

  Cách làm này của anh hay quá!Em làm mãi mà chưa ra!:)
Top Bottom