Kết quả tìm kiếm

  1. bảo ngọc.

    tìm bạn dạy lí hóa 10:>(:>(

    tìm bạn dạy lí hóa 10:>(:>(
  2. bảo ngọc.

    Hóa 10 hãy giúp tớ giải btap này

    cho từ 100ml HCl 2m vào dung dịch chứa 40gam NaOH.a/viết ptrinh hóa học pư xảy ra b/cô cận dung dịch sau pư thu dc mg chất rắn khan tính M? c/cho 100ml dung dịch NaOH 11m vào 100ml dung dịch CuSO4 1m thu dc mg kết tủa tính m?
Top Bottom