Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Thánh Tiền

  Viết thuật toán

  bước khởi tạo đem = 0 i=1 bước 1 kiêm tra i> n nếu đúng dưa ra đếm và kết thúc bước 2 kiểm tra A i có chia hết cho 2 hay khhoong nếu khoong thì tăng đếm lên 1 , bước 3 quay về bước 1
 2. Nguyễn Thánh Tiền

  Tin học 8

  dây cap . swicth và máy tính là các thiết bị cần thiết
 3. Nguyễn Thánh Tiền

  chương trình con

  chương trình con đâu em
 4. Nguyễn Thánh Tiền

  Tin học số nguyên tố

  Đề bài là viết mô tả thuât toán nhé các em
 5. Nguyễn Thánh Tiền

  tin học lớp 8

  À mình quên phải đưa ra a mình cứ nghĩ là đếm các số chia hết cho 3
 6. Nguyễn Thánh Tiền

  Tin 9- 1 tiết

  Câu 1 Tất cả đều đúng
 7. Nguyễn Thánh Tiền

  tin học lớp 8

  ý a bước 1 i =1 đếm =0 bứơc 2 nếu a chia hết cho 3 thì đưa ra a bước 3 Tăng i lên 1 nếu i< =4 thì quay lại bước 2 nếu không thì kết thúc
 8. Nguyễn Thánh Tiền

  Tin học Viết thuật toán .

  Bước khởi tạo Tích =1 i=1 Bước 2 kiểm tra a chia hết cho 3 và 5 không nếu hết thì nhân vào tích bước 3 tăng i lên 1 nếu i< n thì quay về bước 2 ngược lại thì kết thúc
 9. Nguyễn Thánh Tiền

  NB à Anh chỉ đã từng sống 10 năm thôi mà

  NB à Anh chỉ đã từng sống 10 năm thôi mà
 10. Nguyễn Thánh Tiền

  Tin học [Lớp 8] Sử dụng biến và hằng trong chương trình

  đề bài x=5, y nhập từ bàn phím
 11. Nguyễn Thánh Tiền

  [Tin 10] Viết thuật toán

  bước 1 kiểm tra a có là nuyen tố không nếu không kết luân không là siueeu nguyên tố nếu có chuyển b2 bước 2 kiểm tra a < 10 không nếu có kết luận là siêu nguyên tố , nếu không chuyển bước 3 bước 3 bỏ đi 1 chữ số và trở lại bước 1;
 12. Nguyễn Thánh Tiền

  Xin các mẹ dừng câu cửa miệng: "Con nhà người ta"

  Còn em , em có lúc nào trách bố mẹ?? Em có lúc nào so sánh @congchuatuyet204 Anh đề nghị khóa pic này nó đi quá giới hạn rồi Thân
 13. Nguyễn Thánh Tiền

  [Pascal] Nâng cao

  bài 2 ý tưởng là sắp sếp từ bé đến lớn rồi cắt bài 1 kiểm tra xâu đối xứng , nếu chưa thêm vào điểm chưa đối xứng rồi kiểm tra thêm cả 2 đâu rồi so sánh
 14. Nguyễn Thánh Tiền

  [Tin 10] Viết thuật toán

  Số siêu nguyên tố là số như thế nào nhỉ
 15. Nguyễn Thánh Tiền

  Tin học

  Sử dụng thuật toán chia từ 2 đến căn x nếu không chia hết cho số nào thì số đó là nguyên tố
 16. Nguyễn Thánh Tiền

  Tin học Pascal

  nhập bằng readln(sss); xuất bằng write(aaaa);
 17. Nguyễn Thánh Tiền

  Xin các mẹ dừng câu cửa miệng: "Con nhà người ta"

  Anh - 1 người đã làm bố - sẽ luôn nói :"con gái bố là số 1 vì bố là số 1"
 18. Nguyễn Thánh Tiền

  Tin học 11

  không làm hộ
 19. Nguyễn Thánh Tiền

  Tin học 11

  bài này em có thể nhập bằng readln(x); xuất bằng write();
 20. Nguyễn Thánh Tiền

  Tin học 10 - Lập trình Free Pascal

  Học rồi nhé huy lam chuẩn đấy for là vòng lặp if la rẽ nhánh
Top Bottom