Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Toán 12 Viết phương trình đường thẳng

  Giải giúp mình câu này với ạ
 2. N

  Toán 9 BĐT ÔN THI VÀO LỚP 10

  Cho các số thực a,b thỏa mãn điều kiện a^{2}+b^{2}+c^{2}=1 Tìm min của biểu thức:F=ab+bc+2ca
 3. N

  Toán ĐẠI SỐ 9

  nghĩa là 2 điểm M và N có tọa độ nêu trên cùng thuộc đồ thị hàm số y=x^2
 4. N

  Toán ĐẠI SỐ 9

  tìm 2 số thực a,b sao cho điểm M có tọa độ \inline (a^{2},b^{2}+3) và điểm N có tọa độ(\sqrt{a.b};2) cùng thuộc đồ thị hàm số y=x^{2_}
 5. N

  Toán HÌNH HỌC LỚP 9

  Cho (O;R) đường kính BC.Lấy điểm A sao cho OA=2R(A,B,C không thẳng hàng).Tia AO cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại I khác A.AB,AC cắt (O) tại D,E.Trong trường hợp AO vuông góc vơi BC tính diện tích tam giác ADE theo R
 6. N

  Toán HÌNH HỌC LỚP 9

  Cho (O;R) và 1 điểm A bất kì thuộc đường tròn.Trên tiếp tuyến tại A của đường tròn lấy 1 điểm M sao cho AM=2R.Từ M vẽ tiếp tuyến MB của (O).Vẽ đường kính BC của (O),MC cắt (O) tại N,BN cắt OM tại D,tia CD cắt BM tại I.Tính theo R diện tích tam giác BDI
Top Bottom