Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Toán 12 Biện luận tham số m(nằm trong biểu thức loga) của pt logarit

    Sau đây là cách làm chung cho dạng bài này Cho phương trình: log_2(x-1)=log_2(x^2-2mx+m) . Tìm tập giá trị của m để pt có 2 nghiệm phân biệt Để giải pt logarit thì phải đặt điều kiện cho biểu thức của logarit có nghĩa. Với pt kiểu này ta chỉ cần đặt điều kiện cho 1 biểu thức loga. Và chọn...
Top Bottom