Kết quả tìm kiếm

 1. Mục Phủ Mạn Tước

  Toán Phương trình

  Xét x=-3 k là nghiệm of PT Nếu x#-3 Ta chia 2 vế cho x+3 ta có \frac{x^2+3x+1}{x+3}=\sqrt{x^2+1} Đến đây sẽ sử dụng liên hợp như, cách làm là sẽ trừ 2 vế PT cho ax+b Nhân lên rồi bạn tìm được a=0 or a=1 rồi thay vào tìm b rồi liên hợp nhé
 2. Mục Phủ Mạn Tước

  Toán phương trình

  Đkxđ: x\geq 1 +) Xét x=1 là 1 nghiệm của PT +) Xét x>1 => Chia cả 2 vế cho \sqrt{x-1} ta có x+4=(\sqrt{x-1})^2 => x+4=x-1 => 0=-5 (vô lí) Vậy PT có nghiệm duy nhất là x=1
 3. Mục Phủ Mạn Tước

  Toán Tìm miền giá trị cho hàm số chứa căn

  Cái này là tìm Max à chị Nếu vậy thì sẽ (\sqrt{6-x}+\sqrt{x+3})^2\leq (1+1)(6-x+x+3)=18 => \sqrt{6-x}+\sqrt{x+3}\leq 3\sqrt{2}
 4. Mục Phủ Mạn Tước

  Toán [Lớp 8] Chứng minh bất đằng thức

  a) a^4-4a+3=(a-1)(a^3+a^2+a-3)=(a-1)(a-1)(a^2+2a+3)=(a-1)^2((a+1)^2+1)\geq 0 với mọi x b) a^8+b^8-a^7b-ab^7=a^7(a-b)-b^7(a-b)=(a-b)(a^7-b^7) Đến đây e phân tích a^7-b^7=(a-b) Nhân với 1 lượng >0 bên trog nhé e Nó tương tự như HĐT a^3-b^3 ấy
 5. Mục Phủ Mạn Tước

  Toán Đại số 8

  2c) Đặt x^2+x=>PT=a(a+1)=6 => a^2+a-6=0 =>.... d) Đặt x^2-4x=a => PT = a^2-8a+15=0 =>...' Đoạn sau phân tích đa thức thành nhân tử nhé
 6. Mục Phủ Mạn Tước

  ^_^

  ^_^
 7. Mục Phủ Mạn Tước

  ^^ Quên :v Ma thi môn chi rk

  ^^ Quên :v Ma thi môn chi rk
 8. Mục Phủ Mạn Tước

  Siêu đấy :V chỉ D cách trộm nèo ^^

  Siêu đấy :V chỉ D cách trộm nèo ^^
 9. Mục Phủ Mạn Tước

  Họ vẫn thu đề hử? :b

  Họ vẫn thu đề hử? :b
 10. Mục Phủ Mạn Tước

  -_- t7 se bt

  -_- t7 se bt
 11. Mục Phủ Mạn Tước

  :D yên tâm có 5 đứa ngồi chug vs m :D Khỏi lo....

  :D yên tâm có 5 đứa ngồi chug vs m :D Khỏi lo....
 12. Mục Phủ Mạn Tước

  :)) Sao?? :v Giờ GDCD cô điểm danh :))

  :)) Sao?? :v Giờ GDCD cô điểm danh :))
 13. Mục Phủ Mạn Tước

  Khi sáng đã được vinh dự ''ngồi'' trog sổ đầu bài :))

  Khi sáng đã được vinh dự ''ngồi'' trog sổ đầu bài :))
 14. Mục Phủ Mạn Tước

  <3 quá chuẩn

  <3 quá chuẩn
 15. Mục Phủ Mạn Tước

  :_) Thi mà hệ thức lượng thì tạch 1000000000000%

  :_) Thi mà hệ thức lượng thì tạch 1000000000000%
 16. Mục Phủ Mạn Tước

  You too

  You too
 17. Mục Phủ Mạn Tước

  Cùng lịch r T_T sáng thi toán :V

  Cùng lịch r T_T sáng thi toán :V
 18. Mục Phủ Mạn Tước

  Êii khi nào thi thế?

  Êii khi nào thi thế?
 19. Mục Phủ Mạn Tước

  :)) Có gì gank team với nhé :) E thứ 5 thi rồi :v nên giờ bận bận xíu :D

  :)) Có gì gank team với nhé :) E thứ 5 thi rồi :v nên giờ bận bận xíu :D
 20. Mục Phủ Mạn Tước

  Bác Ấn hết time nghỉ phép chưa nhẩy?

  Bác Ấn hết time nghỉ phép chưa nhẩy?
Top Bottom