Kết quả tìm kiếm

 1. nguyenbahiep1

  https://diendan.hocmai.vn/threads/tim-m-de-ha-so-co-cuc-tri.626194/ đã giải

  https://diendan.hocmai.vn/threads/tim-m-de-ha-so-co-cuc-tri.626194/ đã giải
 2. nguyenbahiep1

  Tìm m để hà số có cực trị

  dùng công thức nhanh điều kiện : a.b < 0 ==> m > 0 b = -2\sqrt[5]{S^2.a^3} \Rightarrow m = 1
 3. nguyenbahiep1

  Toán 12 Toán hình 12

  gọi H là trung điểm MC A'H là đường cao cùa lăng trụ A'H = \frac{a\sqrt{3}}{2} ; Đặt AC = x thì AM = \frac{x\sqrt{3}}{2} Theo pytago trong tam giác AMC có : AM^2 +AC^2 = MC^2 ==> x = ? và giải được V = \frac{3a^3}{7} d(BB';AC) = d(B;(AA'C'C)) Sau đó dời về khoảng cách từ H vậy là xong
 4. nguyenbahiep1

  Toán Tìm GTNN,GTLN

  đề bài có cho a = 1/2 đâu bạn ơi , a chỉ thuộc (0;1/2) mà thôi nghĩ kĩ chứ
 5. nguyenbahiep1

  Toán Tìm GTNN,GTLN

  Câu 1 nếu đề bài như trên thì ko tồn tại giá trị lớn nhất và nhỏ nhất câu 2 B = (a+b) + 1/a + 1/b B = 1 + (a+b)/ab B = 1 + 1/ab Ta có : ab \leq \frac{(a+b)^2)}{4} = \frac{1}{4}\Rightarrow B \geq 1 +\frac{1}{\frac{1}{4}} = 5 hay GTNN của B là 5 khi a =b = 1/2 B không có GTLN
 6. nguyenbahiep1

  Toán

  -3(c-2b+a)(c+b-2a)(2c-b-a)
 7. nguyenbahiep1

  Toán Toán 9 (Chương 2)

  bạn muốn giải thích rõ điều gì hệ số góc của 1 đường thẳng là m và m = tan (anpha) với anpha là góc tạo bởi đường thẳng và chiều dương của trục hoành ở đây đường thẳng tạo với trục ox góc 135 nên có thể là góc 135 hoặc 45 với chiều dương của nó m = tan 45 hoặc tan 135 vậy thôi
 8. nguyenbahiep1

  ??? hùng nào tôi là tôi, ở diễn đàn cũng lâu rồi hùng là ai

  ??? hùng nào tôi là tôi, ở diễn đàn cũng lâu rồi hùng là ai
 9. nguyenbahiep1

  Toán Toán 9 (Chương 2)

  m = tan 135 = -1 hoặc m = - tan 135 = 1
 10. nguyenbahiep1

  Toán Phương trình lượng giác

  a) sin^{2}x - 2\sqrt{3}sinx.cosx + 3cos^{2}x = 0 \Leftrightarrow tan^2x -2\sqrt{3}tanx + 3 = 0 \Leftrightarrow tanx = \sqrt{3}
 11. nguyenbahiep1

  cũng tùy từng thơi gian , công việc bận rộn ko online thường xuyên được , bây giờ mạng xã hội...

  cũng tùy từng thơi gian , công việc bận rộn ko online thường xuyên được , bây giờ mạng xã hội lên ngôi cũng ít ai vào diễn đàn
 12. nguyenbahiep1

  Vật lí Bài tập con lắc lò xo

  ở thời điểm t thì x = 5 = A.cos (...) ở thời điểm t + T/4 thì x = A cos( .. + pi/2) vậy |v| = 50 = w.A.cos (...) vậy w = 50/5 = 10 = căn (k/m) vậy m = 1 kg chọn đáp án A
 13. nguyenbahiep1

  Toán Đạo hàm

  y' = 3x^2 -6mx = 0 \Rightarrow x = 0 ; x = 2m TH1: 0 < 2m < 4 thì min y = f(2m) = 2 ==> m = 1 thỏa mãn TH2: 2m \leq 0 thì min y = f(0) = 6 ( không thỏa mãn ) TH3: 4 \leq 2m thì min y = f(4) = 70-48m = 2 tức m = 17/12 không thỏa mãn vậy kết luận m = 1
Top Bottom