Kết quả tìm kiếm

 1. Xuân Long

  Toán Lớp 11

  hình chóp SABCD. N là trung điểm của CD. M là trọng tâm tam giác SCD. K là trung điểm của SA. Tìm giao điểm I của KM với mp(SBD). tính IK/IM :):):)
 2. Xuân Long

  Toán Giải phương trình sau

  uk gõ công thúc nó cứ làm sao ế.
 3. Xuân Long

  Toán Giải phương trình sau

  \sqrt{x+3} +\sqrt{6-x}= t (t\geq 0) \Leftrightarrow 9 + 2\sqrt{(x+3)(6-x)}=t^{2} \Leftrightarrow 6+2\sqrt{(x+3)(6-x)}= (t^2-3)/2 thay vào pt ta có t= (t^2-3)/2
 4. Xuân Long

  Toán (lớp 8) phân tích đa thức thành nhân tử

  có 5x+ 14y- 2xy= 35 <=> 5x- 35- 2xy+14y=0 <=> 5(x- 7)- 2y( x-7)= 0 <=> (x- 7) (5 - 2y)=0 <=> x=7 hoặc y=5/2 thay x=7 vào pt 1 tìm y thay y= 5/2 vào pt 1 tìm x chúc bạn may mắn!
 5. Xuân Long

  Toán (lớp 8) phân tích đa thức thành nhân tử

  bài này mà đăng là phân tích đa thức thành nhân tử
 6. Xuân Long

  giả lập java

  uk ban..................................................
 7. Xuân Long

  giả lập java

  cho mình hỏi máy tính nên dùng giả lập java nào
 8. Xuân Long

  Toán hình 11

  heo meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 9. Xuân Long

  Toán hình 11

  ai giúp mình vssssssssssssss.
 10. Xuân Long

  Toán hình 11

  Viết phương trình d tròn đi qua điểm A và tiếp xúc với dt d tại B với: B(4;3) A(-2;1) d:3x- 2y- 6= 0
 11. Xuân Long

  Toán [lớp 8] phân tích đa thức thành nhân tử

  a, 81x^2-64y^2 = (9x - 8y)(9x+ 8y) b.125x^3-1= (5x- 1)( 25x^2+ 5x+ 1) c,27x^3-0,001= ( 3x- 0,1)( 9x^2+ 0,3x+ 0,01) d,xz+yz-5x-5y= z(x+ y)- 5( x+ y) = (x+ y)( z- 5)
 12. Xuân Long

  Toán [lớp 8] phân tích đa thức thành nhân tử

  phân tích thành nhân tử à bạn
 13. Xuân Long

  Toán [TOÁN 8] Bài tập hình

  Áp dụng định lí pitago => BC = ... AD là phân giác của góc A (D thuộc BC) => BD/DC = BA/CA => BD/(BD + DC) = BA/( BA+ AC) => BD/BC = BA/(BA+ AC) Thay số tính BD => DC số xấu ko tiện gõ kết quả thông cảm nhe =))
 14. Xuân Long

  Hóa hóa 11

  Cho 15,6 g hỗn hợp X gồm Fe và FeO tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. dd sau phản ứng chứa axit dư và 38 g muối. a, tính % khối lượng mỗi chất trong X và khối lượng H2SO4 phản ứng. b, Nhỏ từ từ dd KMnO4 0,1 M vào dd sau phản ứng trên thấy bị mất màu. Viết phương trình phản ứng và tính thể tích...
 15. Xuân Long

  Giải pt lượng giác

  có cái j sai sai =)))))))))))))))))))))))))
 16. Xuân Long

  Ngoại ngữ Chuyển các câu sau sang thể nghi vấn

  1 did they watch tv last night ? 2 Did linda enjoy the party? 3 did she have a good vacation? 4 did your parents get up early this morning? 5 did you listen to music last night? 6 did you drink a lot of coffee? 7 does he miss them so much? 8 did you go to the cinema last Sunday? 9 did...
 17. Xuân Long

  Ngoại ngữ Viết đoạn văn

  viết đoạn văn về lợi ích của việc sử dụng internet trong việc học tiếng anh
 18. Xuân Long

  Toán Toán 9

  Vẽ hình Tứ giác AMOQ nội tiếp => góc OAQ = góc OMQ (1) tam giác AOD vuông tại O => OAQ + ODQ = 90 độ (2) tứ giác OQDP nội tiếp => góc QDO = góc QPO (3) tỪ 1, 2 VÀ 3 suy ra OMQ + QPO = 90 độ (*) cmtt ta có OMN + OPN = 90 (**) công 2 vế của (*) VÀ (**) ta có QMN + QPN = 180 => TỨ GIÁC MNPQ nội tiếp
Top Bottom