Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vinhtrong2601

 1. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  tụi nó kh chép bài nè, nó nói"lớp trưởng gì đou mà ngủ trễ":D
  27 Tháng mười một 2021
 2. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  quê thật í, mốt cài báo thức
  27 Tháng mười một 2021
 3. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Với lại ăn khuya ko tốt đâu nhen
  27 Tháng mười một 2021
 4. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  kệ ii, đói lúc nào ăn lúc đó
  27 Tháng mười một 2021
 5. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  y chang tui
  27 Tháng mười một 2021
 6. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  27 Tháng mười một 2021
 7. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Hè này lên kí dữ quá
  27 Tháng mười một 2021
 8. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  ũa thay avatar
  27 Tháng mười một 2021
 9. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Hình đó chói quá, đổi lại
  27 Tháng mười một 2021
 10. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  27 Tháng mười một 2021
 11. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Hôm nào chụp nữa
  27 Tháng mười một 2021