Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Hoàng Vân Anh

 1. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Xạo quá à, học giỏi gần chớt
  27 Tháng mười một 2021
 2. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  hong có nhe, nma dù có giỏi cũng đou bằng ông
  27 Tháng mười một 2021
 3. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Xứ, ko chịu thừa nhận j hết
  27 Tháng mười một 2021
 4. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  thừa nhận gòi đókk
  27 Tháng mười một 2021
 5. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Thừa nhận giỏi hơn tui á
  27 Tháng mười một 2021
 6. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  có ha mà thừa nhận:D
  27 Tháng mười một 2021
 7. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Chòi chòi
  27 Tháng mười một 2021