Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hanhh Mingg

 1. Hanhh Mingg
  Hanhh Mingg
  Bé thỏ ngunguk đâu ta :3
  10 Tháng mười một 2021
 2. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  Bíng mấc gùi
  11 Tháng mười một 2021
 3. Hanhh Mingg
  Hanhh Mingg
  Quê dùm ák
  Nhắn nhầm ai hỏng nhắn nhắn nhầm ex =))
  11 Tháng mười một 2021
 4. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  mình xin lỗi, được chưa
  11 Tháng mười một 2021
 5. Hanhh Mingg
  Hanhh Mingg
  Bạn phải chả dzá cho cái sự quê kẹo này
  11 Tháng mười một 2021
 6. Lê Uyên Nhii
  5 Tháng mười hai 2021