Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Xuân Hải Trần

 1. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  chẳng nhớ
  8 Tháng mười một 2021
 2. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  xem hết tập rùi
  8 Tháng mười một 2021
 3. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Tập 2 á
  8 Tháng mười một 2021
 4. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  chắc thế
  8 Tháng mười một 2021
 5. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  nhớ chỉ là có con quỷ cầm trống bì Zenitsu giết thui
  8 Tháng mười một 2021
 6. Chris Master Harry
  8 Tháng mười một 2021
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  8 Tháng mười một 2021
 8. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Không phải đâu!! Con cầm trống là Tanjiro giết!! Còn Zenitsu giết cái con mà lưới dài dài :<
  8 Tháng mười một 2021
 9. Cao Hải Nam
  8 Tháng mười một 2021
 10. Xuân Hải Trần
  8 Tháng mười một 2021