Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ác Quỷ

 1. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Set avt là có điềm =))
  2 Tháng mười một 2021
 2. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  rảnh rảnh vô thay tý thoi:v
  4 Tháng mười một 2021
 3. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  =)) u tr
  4 Tháng mười một 2021
 4. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Gì rảnh cumbackni
  4 Tháng mười một 2021
 5. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  huhu bận lắm:<
  chưa comeback đựt
  5 Tháng mười một 2021
 6. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Huhu chừng nào m cumback là t sẽ đăng ký bqt ;(
  5 Tháng mười một 2021
 7. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  giờ đăng ký luông đi
  5 Tháng mười một 2021
 8. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Hoi sắp thi giữa kì rồi đó pà ;(
  5 Tháng mười một 2021
 9. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Mà giờ đầu t kiểu chưa có cái gì trong đầu luông
  5 Tháng mười một 2021
 10. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  T thi rùi nè ;-;
  11 Tháng mười một 2021
 11. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  T chưa thi nữa ;(
  11 Tháng mười một 2021
 12. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Gì nay viết stt đồ kiki =)k
  11 Tháng mười một 2021
 13. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  Up stt tẹo để cho mn khum quên mình
  11 Tháng mười một 2021
 14. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  =)) không nma m chưa biết là dạo này t bị hot m
  11 Tháng mười một 2021
 15. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Kiểu stt nhìu người lai zl
  11 Tháng mười một 2021
 16. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  lại chuẩn bị lên 5k like đến nơi rùi đó
  11 Tháng mười một 2021
 17. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Thôi pà ;( hong dám nhận
  11 Tháng mười một 2021
 18. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Còn lâu lúm tr
  11 Tháng mười một 2021
 19. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Chừng mào m tính come back
  11 Tháng mười một 2021
 20. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  để t còn biếc đường =))
  11 Tháng mười một 2021
 21. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  hết lớp mừi high
  11 Tháng mười một 2021
 22. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  nên nà m cứ apply i, đừng đợi t
  11 Tháng mười một 2021
 23. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Õmg
  11 Tháng mười một 2021
 24. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Nma giờ t không biết vào box nào nè
  11 Tháng mười một 2021