Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. joon_young#1
  joon_young#1
  hiiiiiii :>
  29 Tháng mười 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  cho em làm quen ặ
  29 Tháng mười 2021
 3. joon_young#1
  joon_young#1
  ò oke nè, chị tên Minh Anh. what ơ bao diu
  29 Tháng mười 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Mai nêm ịt Kiều Anh
  29 Tháng mười 2021
 5. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hihi em k9 ặ
  29 Tháng mười 2021
 6. joon_young#1
  joon_young#1
  hihi chị k3 ặ, lâu rồi không vào diễn đàn. Thành người già lun ròi hihu
  29 Tháng mười 2021
 7. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  trông chị cute cáaaaaaaaaaaa
  29 Tháng mười 2021
 8. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  29 Tháng mười 2021
 9. joon_young#1
  joon_young#1
  u là tr cute j bà :)) chị bị deadline dí riết, biến thành bà chị khó ở òy. Mà Kiều Anh vô đây lâu chưa? :>
  29 Tháng mười 2021
 10. joon_young#1
  joon_young#1
  à okok
  29 Tháng mười 2021
 11. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  em cũng mới vô đựt tầm hơn 1 năm .-
  29 Tháng mười 2021
 12. Yuriko - chan
  29 Tháng mười 2021