Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Huỳnh Thị Bích Tuyền
  29 Tháng mười 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  ơ chỵ hôq nhớ em dời :(
  29 Tháng mười 2021
 3. Huỳnh Thị Bích Tuyền
  Huỳnh Thị Bích Tuyền
  Nhớ chứ, thành viên xuyên suốt trả lời các topic của box Sử
  29 Tháng mười 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  có một số bài em chịu .-.
  29 Tháng mười 2021
 5. Huỳnh Thị Bích Tuyền
  Huỳnh Thị Bích Tuyền
  Dị là tốt lắm rồi nè, nếu không hiểu thì hỏi chị nha, chị biết gì chỉ đó hí hí
  29 Tháng mười 2021
 6. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hí hí hí :p
  29 Tháng mười 2021
 7. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  mà chị giỏi cá chèn :(
  29 Tháng mười 2021
 8. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  29 Tháng mười 2021
 9. Huỳnh Thị Bích Tuyền
  29 Tháng mười 2021
 10. Yuriko - chan
  29 Tháng mười 2021