Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thi đỗ cấp baa

 1. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Dạ, mình là Trọng 2k7
  24 Tháng mười 2021
 2. Thi đỗ cấp baa
  Thi đỗ cấp baa
  mik là Triệu , = tuổi bạn
  24 Tháng mười 2021
 3. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Wow, bạn ở đâu vậy?
  24 Tháng mười 2021
 4. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 5. Thi đỗ cấp baa
  Thi đỗ cấp baa
  hì hì bí mật :>
  24 Tháng mười 2021
 6. Thi đỗ cấp baa
  Thi đỗ cấp baa
  ừm chơi gì vậy ạ
  24 Tháng mười 2021
 7. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  À lộn link nha
  24 Tháng mười 2021
 8. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 9. Thi đỗ cấp baa
  Thi đỗ cấp baa
  à thôi mik hơi ngại
  24 Tháng mười 2021
 10. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Ko sao đâu
  24 Tháng mười 2021
 11. Thi đỗ cấp baa
  Thi đỗ cấp baa
  bạn học giỏi môn nào :>
  24 Tháng mười 2021
 12. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Mình học tệ lém
  24 Tháng mười 2021
 13. Thi đỗ cấp baa
  Thi đỗ cấp baa
  ừm vậy bạn thik môn nào
  24 Tháng mười 2021
 14. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Toán và Anh á
  24 Tháng mười 2021
 15. Thi đỗ cấp baa
  Thi đỗ cấp baa
  uầy mik cũng thik anh
  24 Tháng mười 2021
 16. Thi đỗ cấp baa
  Thi đỗ cấp baa
  nhưng toán hơi khó
  24 Tháng mười 2021
 17. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Khó quá chời
  24 Tháng mười 2021
 18. Thi đỗ cấp baa
  Thi đỗ cấp baa
  ừm mik học ko tốt lắm
  24 Tháng mười 2021
 19. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 20. Thi đỗ cấp baa
  24 Tháng mười 2021