Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lucy'ARMY

 1. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Rảnh ko
  24 Tháng mười 2021
 2. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  chuẩn bị ngủ á cỡ 5p nữa
  24 Tháng mười 2021
 3. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 4. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  ơ mà sao vậy ông
  24 Tháng mười 2021
 5. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 6. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  call với ông à
  24 Tháng mười 2021
 7. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Với bạn Nguyệt, Mai nà
  24 Tháng mười 2021
 8. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  à thế hả mà tại mai phải dậy sớm , nên đi ngủ trước đã
  24 Tháng mười 2021
 9. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  bye ông
  24 Tháng mười 2021
 10. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021