Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánhly2k7

 1. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 2. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Mất mục kia r h ko bt ông bây h off hay on lun (0-0)
  24 Tháng mười 2021
 3. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 4. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Ê còn on ko thế?
  24 Tháng mười 2021
 5. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 6. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Xem cái status mới của tui chưa?
  24 Tháng mười 2021
 7. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Nay lại về con gái r :3
  24 Tháng mười 2021
 8. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Để tui xem
  24 Tháng mười 2021