Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hưng Gia...

 1. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  hổng để bữa h đâu, để hồi 1 năm trước
  24 Tháng mười 2021
 2. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  thấy cũng d mò
  24 Tháng mười 2021
 3. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Ko tại nhắm mắt á
  24 Tháng mười 2021
 4. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  ò thía ớ , tui thấy cũm d =.=''
  24 Tháng mười 2021
 5. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Ông cũng đẹp mà
  24 Tháng mười 2021
 6. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  hoii đừng nói nữa chòi oii
  24 Tháng mười 2021
 7. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 8. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Nhưng mà h nhìu mụn hơn qué chời
  24 Tháng mười 2021