Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hưng Gia...

 1. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  Okee cậu :p
  24 Tháng mười 2021
 2. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  mà hoii giờ tớ lười làm quen ồi :')) bye cậu
  24 Tháng mười 2021
 3. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  Cái cậu kì cụt :>
  24 Tháng mười 2021
 4. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  ò mik tên Mai nkaaa :'))
  24 Tháng mười 2021
 5. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  Thik nhây honggg
  Mik nhây lại vs cậu bây h :>
  24 Tháng mười 2021
 6. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  Thik ó , nhây tớ coii :";))
  24 Tháng mười 2021
 7. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  :')))
  24 Tháng mười 2021
 8. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  chắc ko
  24 Tháng mười 2021
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  24 Tháng mười 2021
 10. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  24 Tháng mười 2021
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ulatr, t nên đi về ;-;
  t trầm củm lun á, xấu vch @@
  24 Tháng mười 2021
 12. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  xấu cái j mà xấu
  nhìn t ms xấu ý :p
  24 Tháng mười 2021
 13. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  @@ quên điiiiiii
  24 Tháng mười 2021
 14. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  Hehe, nào call tiếp m ớiiii
  24 Tháng mười 2021
 15. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  24 Tháng mười 2021
 16. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  Nhớ nheeeeee
  24 Tháng mười 2021