Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánhly2k7

 1. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Khò khò
  24 Tháng mười 2021
 2. Khánhly2k7
  24 Tháng mười 2021
 3. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Khò khò khò zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  24 Tháng mười 2021
 4. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Ngủ hả?
  24 Tháng mười 2021
 5. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Đang tính gõ cửa nhà tí mà
  24 Tháng mười 2021
 6. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Khò khò khò
  24 Tháng mười 2021
 7. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Dậy đi ko đón khách à
  24 Tháng mười 2021
 8. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Gõ lủng cửa nhà bay h
  24 Tháng mười 2021
 9. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Khò khò khò
  24 Tháng mười 2021
 10. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Mở cửa ra
  24 Tháng mười 2021
 11. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Cho tui vào
  24 Tháng mười 2021
 12. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Khò khò
  24 Tháng mười 2021
 13. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Đá cửa vào bây h
  24 Tháng mười 2021
 14. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Khò khò
  24 Tháng mười 2021
 15. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Phá cửa bây h! Mở cửa ra
  24 Tháng mười 2021
 16. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Đừng ngủ nữa dậy mở cửa cho tui vào
  24 Tháng mười 2021
 17. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Khò khò
  24 Tháng mười 2021
 18. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Khò khò
  24 Tháng mười 2021
 19. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 20. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  zzzz. . . z kiểu :
  Vinhtrong2601 được nhìn thấy lần cuối: Vài giây trước
  24 Tháng mười 2021
 21. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 22. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  z. .z.z.z.z.z
  24 Tháng mười 2021
 23. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 24. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Z. . Z. . .Z. ..
  24 Tháng mười 2021
 25. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 26. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  (-___-)...bất lực
  24 Tháng mười 2021
 27. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 28. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Z . . Z. .
  24 Tháng mười 2021
 29. Vinhtrong2601
  24 Tháng mười 2021
 30. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Z .. . Z. . .z. . .z. . .
  24 Tháng mười 2021