Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hưng Gia...

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Hiii, tối bị cúp điệnn nên k on
  24 Tháng mười 2021
 2. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  Ngoài m mưa to hummm
  24 Tháng mười 2021
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mưa nc tràn đường lên nửa cái dốc nhà t lun m ;-;
  24 Tháng mười 2021
 4. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  Mọi người chèo thuyền ngoài đường zui zl : ))
  24 Tháng mười 2021
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  kkk, mụt buổi tối thật thú zị nguyên một xóm kéo qua ở nhà t vì nhà bị dô nước:vv
  24 Tháng mười 2021
 6. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  Cái sân nhà t thành cái hồ nước mini luôn ;-;
  24 Tháng mười 2021
 7. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  Mưa thêm trận nữa chắc vô nhà
  24 Tháng mười 2021
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ba t nói ở quảng ngãi nước ngập nhiều chỗ và trong đó có đoạn nhà m lun à??
  24 Tháng mười 2021
 9. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  M ra tp xem có đoạn nào ko ngập ko :)
  24 Tháng mười 2021
 10. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  Mẹ t bảo nhà nội t được hơn nửa cái nhà :))
  24 Tháng mười 2021
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nc rút là dọn mệt nghỉ lunn, xóm t thì hum qua nay rần rần cái chuyện trôi xe ở cầu tràn Thạch Nham chớ k qutam tới nc ngập =_=
  24 Tháng mười 2021
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  m có phải ghi cái bài Pháp luật về bảo vệ môi trường dài 18 trang không???
  24 Tháng mười 2021
 13. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  Xóm m nước ngập nhiều humm
  24 Tháng mười 2021
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  có do nhà xây kiểu bị trũng vào trong nên bị nhiều
  Lại mưa to =)))
  24 Tháng mười 2021
 15. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  Tối qua mưa to ngồi học cô nói t chả nghe được cái giề : ))
  24 Tháng mười 2021
 16. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  t nghỉ lun k học -)))
  24 Tháng mười 2021
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  cô lo đi tránh nc quên dạy:vv
  24 Tháng mười 2021
 18. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  Cô kì dọ :'))
  24 Tháng mười 2021
 19. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  cô sợ chếtt, mà môn văn cái mđ nó cũng lười đăng nhập vào, học đàng hoàng k được bao nhiêu
  24 Tháng mười 2021
 20. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  24 Tháng mười 2021
 21. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  nhưng mờ 3,5,7 là mấy giờ m t sợ cấn ý
  24 Tháng mười 2021
 22. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  m trả lời bài khi nào khum đựt mà, ý là 3,5,7 là bài mới được update lên á
  24 Tháng mười 2021
 23. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  ò ok thế để đk
  24 Tháng mười 2021
 24. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  24 Tháng mười 2021
 25. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  rồi ớ
  24 Tháng mười 2021
 26. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  uce củm ơnnn
  24 Tháng mười 2021
 27. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  ý nà nước chưa rút luôn á m , khổ gherr
  24 Tháng mười 2021
 28. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ụa trong t rút rồi, rút từ hồi sáng r, ngoài đó làm chỗ thoát nước kém hả???
  24 Tháng mười 2021
 29. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  t humm bik nó cứ như thế từ sáng ý
  24 Tháng mười 2021
 30. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  trong t bi giờ hết nc rồi, khô ráoo, chỉ là trời hơi âm u
  24 Tháng mười 2021
 31. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  nãy chị t mới khỏi ốm , xong ngựa ngựa ra đường , cái xe chết máy , rồi dắt bộ về -))
  24 Tháng mười 2021
 32. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  xin lỗi nhưng t hum nhịn cười đc :'))
  24 Tháng mười 2021
 33. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  kkk, su thật lun á, nc còn cao nê tắt máy xe =))
  24 Tháng mười 2021
 34. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  có mấy cô chú cũng bị chết máy , thấy tội gher
  24 Tháng mười 2021
 35. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  kkk, có j tối nói sau, t còn phải đii quay bài thể dục =)))
  24 Tháng mười 2021
 36. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  dắt xe mệt nghỉ lunn ý ;-;
  24 Tháng mười 2021
 37. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  ò okk
  24 Tháng mười 2021