Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Hoàng Vân Anh

 1. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Nổi tiếng lun òi
  22 Tháng mười 2021
 2. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  trùi ui, show nguyên mặt ngáo lên lunn
  22 Tháng mười 2021
 3. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  haha, lần sau tui dìm típ
  22 Tháng mười 2021
 4. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  eyyy, sáng kêu mở cam kh mở he
  22 Tháng mười 2021
 5. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Hôi hôi, sợ lém sợ lém. Ở trường thì tui còn mở, chứ có bạn thì ko đâu
  22 Tháng mười 2021
 6. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  hứ, tui dám mở mè ông kh dám xaoooo?
  22 Tháng mười 2021
 7. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Ừ, tại tui xấu
  22 Tháng mười 2021
 8. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  đou xao đou tui cũng xấu mà
  22 Tháng mười 2021
 9. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Bạn mà xấu cái j
  22 Tháng mười 2021
 10. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  tui xấu mà còn bật mà ông lo gì
  22 Tháng mười 2021
 11. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  No no, bạn xấu cái j mà xấu
  22 Tháng mười 2021
 12. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  xấu màaaaa
  22 Tháng mười 2021
 13. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Koooooooooooooooooooooooo
  22 Tháng mười 2021
 14. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  xấuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  22 Tháng mười 2021
 15. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
  22 Tháng mười 2021