Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Hoàng Vân Anh

 1. sannhi14112009
  sannhi14112009
  Cúuuuuu
  21 Tháng mười 2021
 2. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  hehe còn thức hở em?
  21 Tháng mười 2021
 3. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  chị đang làm Toán
  21 Tháng mười 2021
 4. sannhi14112009
  sannhi14112009
  Dạ, còn 15 phút nx e mới ngủ ạ
  21 Tháng mười 2021
 5. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  ok em, thứ 7 chỗ chị cúp điện. Chắc nhớ HMF chết
  21 Tháng mười 2021
 6. sannhi14112009
  sannhi14112009
  Dạ chỗ e Cx vậy ạ
  21 Tháng mười 2021
 7. sannhi14112009
  sannhi14112009
  Chiều nay mới cúp lun ạ
  21 Tháng mười 2021
 8. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  ừ pé nhủ nhon nhe, chị chụp bài nộp cho cô giáo r ngủ lun đêyy
  21 Tháng mười 2021
 9. sannhi14112009
  sannhi14112009
  Dạ e chúc chih ngủ ngon ạ
  21 Tháng mười 2021