Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Xuân Hải Trần

 1. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Định nghỉ hè hãe
  21 Tháng mười 2021
 2. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Coan kiaaaa!!!
  21 Tháng mười 2021
 3. Ramkoo
  Ramkoo
  Nghỉ Tết nha
  22 Tháng mười 2021
 4. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Liên quan???
  22 Tháng mười 2021