Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Khuê

 1. Ramkoo
  Ramkoo
  Ưm. Hằng, 2k10 nhé
  20 Tháng mười 2021
 2. Vũ Khuê
  Vũ Khuê
  Vậy ah, mk là Khuê =tủi bn ó
  20 Tháng mười 2021
 3. Vũ Khuê
  Vũ Khuê
  đính chính là con gái nha
  20 Tháng mười 2021
 4. Vũ Khuê
  Vũ Khuê
  bn là bn cùng lớp với Chi hả
  24 Tháng mười 2021
 5. Ramkoo
  Ramkoo
  Ưm. Cùng lớp á
  25 Tháng mười 2021
 6. Vũ Khuê
  25 Tháng mười 2021
 7. Vũ Khuê
  Vũ Khuê
  Mk cũng bị nhiều người nhầm là bn cùng lớp vói Chi
  25 Tháng mười 2021