Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Nguyễn Nhật Kim

 1. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  20 Tháng mười 2021
 2. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Ơ chúng ta để avatar hình như là đôi á cậu
  20 Tháng mười 2021
 3. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Đúm gòi
  20 Tháng mười 2021
 4. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  20 Tháng mười 2021