Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Hoàng Vân Anh

 1. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Cùng tuổi mà nhỉ
  20 Tháng mười 2021
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  kkk, mìn cảm ơn bạn nhaaa, mình cũng chúc bạn 20.10 thật vui vẻ!!
  p/s:ulatr, mìn nhớ là mìn đã để năm sinh ròi mè, sao ai cũng nhầm >:<
  20 Tháng mười 2021
 3. Vinhtrong2601
  20 Tháng mười 2021
 4. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  ớ, tại tui thầy làm Tmod nên tui cứ nghĩ là chị, huhu. Tuổi trẻ tài cao nheeee
  20 Tháng mười 2021
 5. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Y chang tui lun á, lúc đầu tưởng chị
  20 Tháng mười 2021
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hehe, có Mod văn cũng bằng tuổi á, k có tài đâuu, may mắn á :D
  20 Tháng mười 2021
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  20 Tháng mười 2021
 8. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  học giỏi qué chời lunnnn, ngưỡng mộ
  20 Tháng mười 2021
 9. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Haha, xem tuổi lại mới biết. Hehe
  20 Tháng mười 2021
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  20 Tháng mười 2021
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  20 Tháng mười 2021
 12. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  20 Tháng mười 2021
 13. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Thôi, Nguyệt ơi, nhỏ hơn tui 3 tháng mà chị j, u phải gọi tui bằng anh chứ
  20 Tháng mười 2021
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  20 Tháng mười 2021
 15. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  20 Tháng mười 2021
 16. Vinhtrong2601
  20 Tháng mười 2021
 17. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Chưa sập tb mà nhỉ
  20 Tháng mười 2021
 18. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  u là chòi, m còn ngồi đó thách teo
  20 Tháng mười 2021
 19. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Hehe, phá đi nào
  20 Tháng mười 2021
 20. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  Nguyễn Hoàng Vân Anh
  kkk bà nhỏ hơn tui 19 ngày hé hé
  20 Tháng mười 2021
 21. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  hé hé
  20 Tháng mười 2021
 22. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mụi ngừi hãy giành phừn lớn đii, để e làm phừn nhỏ cho .
  20 Tháng mười 2021
 23. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Hehe, phá tb đi nào, 50 cái lun, xem cho nó đã
  20 Tháng mười 2021
 24. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nunu, mình để đó tutu mìn phá
  20 Tháng mười 2021
 25. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Hehe, đói tb quá à
  20 Tháng mười 2021
 26. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mìn gớt nc mắt vs bạn lun +.+
  20 Tháng mười 2021
 27. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Hihi, đừng gớt, bữa nay ngày vui mà
  20 Tháng mười 2021
 28. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  t còn đang làm văn trong tuyệt vọngg:vv
  20 Tháng mười 2021
 29. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Tội ghê
  20 Tháng mười 2021
 30. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Đói tb quá à, nạp cho tui i ^^
  20 Tháng mười 2021