Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Quỳnh Phương

 1. Takudo
  Takudo
  google
  18 Tháng mười 2021
 2. Lê Quỳnh Phương
  Lê Quỳnh Phương
  I searched, but I couldn't find the compatible version with my window :(
  18 Tháng mười 2021
 3. Takudo
  Takudo
  máy từ thời napoleon à mà sao nó không dùng được :)?
  18 Tháng mười 2021
 4. Lê Quỳnh Phương
  Lê Quỳnh Phương
  máy win 10 vừa bị reset xuống win7. Thời napoleon làm gì có máy tính :)
  19 Tháng mười 2021