Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Hoàng Vân Anh

 1. Nguyễn Hoàng Vân Anh
  16 Tháng mười 2021
 2. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Quen với nhau hồi lớp 4 rùi mà. ^^
  16 Tháng mười 2021
 3. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Chào cậu nhá ^^
  16 Tháng mười 2021
 4. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  trùi ui
  16 Tháng mười 2021
 5. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Hơi giả trân ha. Kaka
  16 Tháng mười 2021
 6. Vinhtrong2601
  16 Tháng mười 2021