Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Xuân Hải Trần

 1. Cao Hải Nam
  18 Tháng mười 2021
 2. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Play khom
  18 Tháng mười 2021
 3. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  đang học
  18 Tháng mười 2021
 4. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  có ôn ioe ko
  18 Tháng mười 2021
 5. Xuân Hải Trần
  18 Tháng mười 2021
 6. Cao Hải Nam
  18 Tháng mười 2021
 7. Xuân Hải Trần
  18 Tháng mười 2021
 8. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  tui cũng thế nè
  18 Tháng mười 2021
 9. Xuân Hải Trần
  19 Tháng mười 2021