Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vinhtrong2601

 1. Lê Nguyễn Nhật Kim
  15 Tháng mười 2021
 2. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Kim hả
  15 Tháng mười 2021
 3. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Đúng rồi tui Kim nè công nhận là lâu rồi chưa gặp ông luôn
  15 Tháng mười 2021
 4. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Lâu rùi chưa gặp nà
  15 Tháng mười 2021
 5. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Ô la la, on rùi à
  15 Tháng mười 2021
 6. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Năm nay tui học với Đức Anh nữa nà
  15 Tháng mười 2021
 7. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Kiểu này Đức Anh phá ông lắm cho coi
  15 Tháng mười 2021
 8. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Năm rùi học chung nữa T ~ T
  15 Tháng mười 2021
 9. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Thêm Thơ nữa + 15 đứa quậy. OMG, khủng khiếp
  15 Tháng mười 2021
 10. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Nuốt ko nổi. Huhu
  15 Tháng mười 2021
 11. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lớp nghe là thấy nhiều chuyện + hay cãi nà
  15 Tháng mười 2021
 12. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Ò, khỏe ko?
  15 Tháng mười 2021
 13. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Ông làm lớp trưởng lớp kiểu z là hơi bị cực luôn :((
  15 Tháng mười 2021
 14. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Quá cực, năm thứ 8 òi
  15 Tháng mười 2021
 15. Lê Nguyễn Nhật Kim
  15 Tháng mười 2021
 16. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Tham gia 4rum rùi nhớ năng nổ lên nha
  15 Tháng mười 2021
 17. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Mà tui làm bài tập cái nha ngày mai tui sẽ xuất hiện tiếp
  15 Tháng mười 2021
 18. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Oke tui sẽ ráng năng nổ
  15 Tháng mười 2021
 19. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Có gì giúp tui nhaaaa
  15 Tháng mười 2021
 20. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Ò, làm bài đi nà
  15 Tháng mười 2021
 21. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Ok, mãi giúp chị "da đen" :D
  15 Tháng mười 2021
 22. Lê Nguyễn Nhật Kim
  15 Tháng mười 2021
 23. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Bye nha, lát rảnh on típ há
  15 Tháng mười 2021
 24. Vinhtrong2601
  16 Tháng mười 2021
 25. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Hi Trọng nhó
  16 Tháng mười 2021
 26. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Tui đang học onl nà
  16 Tháng mười 2021
 27. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lát 2h tui phải học online, tui mới kt công nghệ xong luôn
  16 Tháng mười 2021
 28. Vinhtrong2601
  16 Tháng mười 2021
 29. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Năm nay có dự định chuyên j ko
  16 Tháng mười 2021
 30. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Chắc hong đâu tại tui là hong dô nổi chuyên ròi, mấy trường điểm thỳ còn có thể
  16 Tháng mười 2021
 31. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Ờ, bạn học đi há. Tui đang học Toán cô Bích Đông nà
  16 Tháng mười 2021
 32. Lê Nguyễn Nhật Kim
  Lê Nguyễn Nhật Kim
  Oki học đi lát nữa tui học tin
  16 Tháng mười 2021
 33. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Ừm, chiều gặp típ nha
  16 Tháng mười 2021